ഇഫ്താർ മീറ്റും അവാര്‍ഡു ദാനവും

NSC ഇഫ്താർ മീറ്റും മികച്ച തദ്ദേശ ഭരണാധികാരിക്കുള്ള അവാർഡിന് അർഹനായ പൂനല്ലൂര് മുൻസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ശ്രീ എം.എ രാജഗോപാലിൻ പുരസ്കാര സമർപ്പണം ബഹു കേരള തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അവർകൾ നിർവഹിച്ചു . ജോർജ്ജ് എം തോമസ് എം.എൽ.എ. സി.പി.ഐ.എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ, സി.എം.പി. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.ആർ.അരവിന്ദാക്ഷൻ, മാധ്യമ പ്രതിഭ സുരേന്ദ്രബാബു തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പേർ പങ്കെടുത്തു